KONFERENCJA 1998

Inspiracje biblijne

Wrocław, 22 listopada 1998 r.

  • Prof. David Weinfeld, Wpływ Biblii na współczesną literaturę hebrajską
  • Ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski, Żydowskie tło Nowego Testamentu
  • Ks. prof. dr hab. Roman Rogowski, Abyśmy poznali Prawdziwego. Myśl judaistyczna jako inspiracja w chrześcijańskiej
  • Ks.dr hab. Stanisław Obirek SJ, Piotr Skarga – pisarz w Piśmie Świętym biegły
  • Prof. dr hab. Jerzy Woronczak, Rozmyślanie przemyskie a midrasze hagadyczne
  • Dr Piotr Wuczkowski, Żywot Chrystusa w twórczości Brandstaettera i Asza
  • Dr Bogusław Bednarek, Raj utracony Johna Miltona
  • Bogusław Kierc, Jeremiasz Karola Wojtyły
  • Zbigniew Władysław Solski, Eliasz Martina Bubera
  • Paweł Binek, Współczesne polskie przekłady Biblii. Charakterystyka stylistyczna

Dyskusja i zamknięcie obrad

Organizator: Pracownia Kultury i Języków Żydów w Polsce