KONFERENCJA 2000

Dzieje i kultura Żydów na Śląsku

Wrocław 13-15 maja 2000

Sobota 13 maja 2000: Sala Rady Wydziału Prawa

 • Wykład wprowadzający prof. dra hab. Jerzego Woronczaka
 • dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski): Żydzi w średniowiecznej Legnicy
 • doc. PhDr Miloš Kouřil CSc (Masarykova univerzita Olomouc): Żydzi w dawnym Prudniku a morawska gmina żydowska w Osobłodze
 • Dyskusja
 • dr Janusz Spyra (Muzeum w Cieszynie): Konwersje Żydów na Śląsku Austriackim
 • Dyskusja
 • PhDr Karel Müller (Zemský archiv v Opavě): Żydowskie pieczęcie ze zbiorów Zemského archivu v Opavě
 • PhDr. Lenka Matušíková (Státní ústřední archiv v Praze): Metryki i obwody metrykalne gmin żydowskich na Śląsku Austriackim (Czeskim) 1784-1949
 • mgr Małgorzata Śliż (Uniwersytet Jagielloński): Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na obszarze Śląska Austriackiego w świetle spisu powszechnego z 31 grudnia 1900 r.
 • Dyskusja
 • mgr Pavel Šrámek (Zemský archiv v Opavě): Żydowskie stowarzyszenia na terytorium opawskiego Śląska
 • mgr Jacek Proszyk (Gmina Żydowska Wyznaniowa w Bielsku): Historia dobroczynności w Bielsku-Białej i okolicach od 1860 do 1939 roku
 • Dyskusja
 • dr Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski): Odradzanie się Państwa Polskiego w świetle wrocławskiej prasy żydowskiej (1914-1921)
 • dr Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski): Publicystyka antysemicka w województwie śląskim
 • Dyskusja
 • mgr Aleksandra Namysło (Uniwersytet Śląski): Życie religijne katowickich Żydów w okresie międzywojennym
 • dr Leon Chameides: Rabbi Kalman Chameides – the Last Spiritual Leader of the Katowice Jewish Community
 • Dr Petr Beck (Muzeum Těšínska): Samuel Scharf, żydowski strażak z Orłowej a czeski antysemityzm
 • Dyskusja i zamknięcie obrad

Niedziela 14 maja 2000: Sala Rady Wydziału Prawa

 • prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski): Nacjonalizm i antysemityzm nazistów na Śląsku (1921-1933)
 • prof. dr hab. Karol Jonca (Uniwersytet Wrocławski): Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w prowincji śląskiej
 • Dyskusja
 • prof. dr hab. Alfred Konieczny (Uniwersytet Wrocławski): Organizacja Schmelt na Śląsku
 • PhDr. Mečislav Borák CSc (Slezský ustav v Opavě): Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji
 • Dyskusja
 • mgr Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski): Z badań nad zagładą Żydów wrocławskich (1938-1945)
 • mgr Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski): Nazistowska polityka eutanazji wobec Żydów
 • mgr Ewa Kozerska (Uniwersytet Wrocławski): Pius XI wobec niemieckiego nazizmu
 • Dyskusja
 • mgr Małgorzata Hasiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Pogląd niemieckiego episkopatu na rasizm przed 1933 rokiem
 • mgr Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski): Antysemityzm wilhelmiński a antysemityzm nazistowski
 • mgr Janusz Oszytko (Uniwersytet Opolski): Zrzeszenie Żydów w Niemczech i jego działalność w Opolu
 • Dyskusja
 • prof. Stefi Jersch-Wenzel (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften): Spezialinventare von Archivalien zur Geschichte der Juden in polnischen Archiven (frühere preußische Ostprovinzen)
 • dr Peter Chmiel (Stiftung Haus Oberschlesien): Współczesne niemieckie badania nad historią Żydów górnośląskich
 • Dyskusja
 • dr Till van Rahden (Universität zu Köln): Unity, Diversity and Difference: Jews, Protestants and Catholics in Breslau Schools during the Kulturkampf
 • dr Halina Kowalczyk-Dudała (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach): Żydzi w górnośląskich gimnazjach w II połowie XIX i na początku XX wieku
 • Dyskusja
 • mgr Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński): Dwujęzyczna twórczość Kalmana Segala jako wyraz literackiego i językowego poszukiwania tożsamości
 • Ing. Arch. Jaroslav Klenovsky, Brno: Żydowskie zabytki na opawskim Śląsku
 • Dyskusja
 • prof. dr hab. Jerzy Woronczak (Uniwersytet Wrocławski): Cmentarz żydowski w Białej
 • dr Jan Paweł Woronczak (Uniwersytet Wrocławski): Cmentarz gminy żydowskiej w Wielowsi
 • Dyskusja i zamknięcie obrad

Poniedziałek 15 maja 2000:

 • dr Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski): Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950
 • mgr Andrzej Nowak (Uniwersytet Wrocławski): Osadnictwo ludności żydowskiej na terenie miasta Chojnowa w latach 1946-1950
 • Dyskusja
 • dr Ewa Waszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Życie religijne dolnośląskich Żydów 1945-1968
 • dr Wojciech Jaworski (Uniwersytet Śląski): Żydowskie gminy wyznaniowe na Górnym Śląsku w latach 1945-1970
 • Dyskusja
 • Zamknięcie obrad
 • Zwiedzanie cmentarza żydowskiego przy ulicy Ślężnej

Organizatorzy:

 • Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie
 • Zemským Archivem v Opavě
 • Stiftung Haus Oberschlesien