KONFERENCJA 2005

Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej

Wrocław, 24 maja 2005

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15 sala 22 (parter, czytelnia Instytutu Filologii Polskiej)

 • Słowo wstępne – Jan Miodek
 • Wprowadzenie – Marcin Wodziński

Z dziejów stosunków prawnych Przewodnicząca: Anna Michałowska

 • Hanna Zaremska: Przywileje dla Żydów w średniowiecznej Polsce
 • Juergen Heyde: Władza królewska nad ludnością żydowską, 1539-1648
 • Adam Kaźmierczyk: Komisja w Tarnowie w 1752 roku
 • Dyskusja

Żydzi – Miasta – Handel Przewodnicząca: Larisa Lampertine

 • Jacek Wijaczka: Między Rzecząpospolitą a Prusami. Handel Żydów polskich i litewskich w Prusach Brandenburskich w drugiej połowie XVIII wieku
 • Barbara Pendzich: Miasta i Żydzi Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie wojny polsko-moskiewskiej 1654-1667
 • Stefan Gąsiorowski: Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku
 • Andrzej Link-Lenczowski: Świat żydowskiej uczoności
 • Dyskusja

Żydzi pańscy? Przewodniczący: Marcin Wodziński

 • Anna Michałowska: Władza dominialna a konflikt w gminie. Studium przypadku
 • Henryk Gmiterek: Szlachta a Żydzi w świetle lubelskich ksiąg grodzkich
 • Moshe Rosman: Między koniecznością a modą: Studia nad przeszłością Żydów w Polsce
 • Dyskusja i zamknięcie obrad