KONFERENCJA 2007

Kobiety w kulturze jidysz

PLAKAT KONFERENCJI KOBIETY W KULTURZE JIDYSZ

Program konferencji 23-24 IX 2007, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, sala 22 (Nehringa)

 • IRENA URBAŃSKA & KLEZMERZY/Kraków/ – Koncert muzyki żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem (ul. Włodkowica 7)

Otwarcie konferencji

 • Wykład wprowadzający: dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Perspektywa genderowa w badaniach nad kulturą jidysz

I sesja; prowadząca: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS)

 • prof. Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski): „Dobra Citl, słodka Zisl, nadobna Szejndl” o pochodzeniu imion Żydówek polskich
 • Katarzyna Szurmiak (Uniwersytet Jagielloński): Kobieta w lustrze. Portret XVI-wiecznej Żydówki na podstawie Brantszpigl
 • mgr Agata Rybińska (Uniwersytet Wrocławski): Czy wrocławskie Żydówki w XIX w. odmawiały tchines?

II sesja; prowadząca: prof. Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski)

 • dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski): „Rola ról” czyli kobieta i mężczyzna w żydowskiej rodzinie – szkic teoretyczny
 • dr Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN): Być kobietą, komunistką i Żydówką: droga życiowa Estery Rozental-Sznajderman
 • mgr Martyna Rusiniak (Uniwersytet Warszawski): Kobieta jako równoprawny członek partii
 • mgr Sylwia Kuźma-Markowska (PAN): „Zbudź się Żydówko!” Genderowe ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce

III sesja; prowadząca: dr Magdalena Ruta (UJ)

 • dr Mirosława Bułat (Uniwersytet Jagielloński): Es gibt nit beser in der welt…a jidisze marne. Postać matki w wybranych utworach Abrahama Goldfadena, Józefa Latejnera i Jakuba Gordona oraz na scenie jidysz.
 • dr Monika Szabłowska-Zaremba (Lublin): Portrety matek, kochanek, żon i buntowniczek w powieściach Józefa Opatoszu i Izaaka Baszewisa Singera
 • Katka Mazurczak (Uniwersytet Warszawski): Dwora Baron – portret pisarki żydowskiej na styku dwóch literatur: jidysz i hebrajskiej w okresie modernizacji

Wieczór kobiecej poezji jidysz (Graciarnia, ul. Kazimierza Wielkiego 39), opracowanie muzyczne: Raphael Rogiński, prowadzenie: Karolina Szymaniak

IV sesja; prowadząca: dr Renata Piątkowska (MHŻP)

 • dr Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński): „W dwóch sentymentalnych dłoniach będę nieść życie moje zdecydowanie -jak mężczyzna” poezja Hadasy Rubin
 • mgr Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz): Di rajze ahejm/ Podróż do domu – o dwujęzycznej poezji Ireny Klepfisz
 • dr Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski): Icyk Manger czytany inaczej
 • mgr Anna Jeziorkowska – Polakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Obraz kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga

V sesja; prowadząca: dr Mirosława Bułat (UJ)

 • mgr Piotr Grącikowski (Uniwersytet Wrocławski): „Już czas!”, czyli o ratowaniu jidysz po polsku. Regina Lilientalowa jako tłumaczka i publicystka
 • mgr Karolina Szymaniak (Uniwersytet Jagielloński): Od czytelniczki do krytyczki. Kobiety i kobiecość w krytyce literackiej jidysz
 • dr Przemysław Piekarski (Uniwersytet Jagielloński): Kobieta dowcipna i jej wizerunek w dowcipach jidysz
 • dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich): „Na palecie kobiecej”. Stanisława Centnerszwerowa i Regina Mundlak – dwie perspektywy twórcze
 • dr Agnieszka Żółkiewska-Rejak (ŻIH): Marszas. Mizoginiczny stereotyp w humorze jidyszowym.

Podsumowanie i zamknięcie konferencji