KONFERENCJA 2011

Mykwa – przestrzeń, funkcja, prawo i motyw

25-26 V 2011 – Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, sala Nehringa

Otwarcie konferencji

 • Słowo wstępne: Mariola Apanel (Urząd Miasta Wrocławia),
 • Rabin Icchak Rapoport (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu): Mykwa według halachy (prawa żydowskiego) i haszkafy (ideologii zydowskiej).

I sesja (prowadzi Joanna Lisek)

 • Marta Kowalska (Uniwersytet Wrocławski): Rytualne łaźnie żydowskie na przestrzeni wieków.
 • Bartłomiej Stawiarski (Uniwersytet Wrocławski): Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu.
 • Lara Lempertiene (Uniwersytet Wileński): O biednych niewiastach i białych koszulach (czystość rytualna w czasach Waadu Litewskiego).
 • Ignacy Einhorn (Zawodowe Studium Medyczne w Kłodzku): Uzdrawiająca moc wody – mykwa z punktu widzenia historyka medycyny

II sesja (prowadzi Bella Szwarcman – Czarnota)

 • Karolina Szymaniak (Uniwersytet Jagielloński): Genderowe odczytanie motywu mykwy w literaturze jidysz.
 • Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Problematyka mykw w księgach pamięci.
 • Marzena Szugiero (Instytut Historii PAN): Obraz mykwy w reportażach Wandy Melcer Czarny ląd – Warszawa.
 • Sylwia Karolak (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Uniwersum polskich zobowiązaną – o Mykwie Piotra Rowickiego raz jeszcze.
 • Anna Małecka: The Mikvah Project – o współczesnym doświadczeniu mykwy

Zwiedzanie synagogi i mykwy wrocławskiej

Projekcja filmu produkcji czeskiej Golet v údolí (1995), reż. Zeno Dostál, scenariusz na podstawie opowiadania Ivana Olbrachta – Jana Dudková (II piętro Synagoga pod Białym Bocianem)

III sesja (prowadzi Agnieszka Jagodzińska)

 • Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński): Cadyk w mykwie – rytuały oczyszczające Chaima Halberstama z Nowego Sącza (1793-1876)
 • Anna Ciałowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie): W mykwie na sadogórskim dworze
 • Piotr Grącikowski (Uniwersytet Wrocławski): Isze, nidde, mikwe – wierzenia, zwyczaje, przesądy ludu żydowskiego związane z menstruacją. Refleksje nad nienapisaną rozprawą Reginy Lilientalowej
 • Hanna Grzesiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza): ”Mikwa parties” – ich przebieg i znaczenie w życiu wybranych etnicznych grup żydowskich

IV sesja (prowadzi Karolina Szymaniak)

 • Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego): Ochrona mykw w Polsce.
 • Grzegorz Syrek (Pracownia Architektoniczna ASPA): Mykwa przy ulicy Włodkowica 9 we Wrocławiu – przestrzeń zapomniana – przestrzeń odzyskana
 • Jerzy Kichler (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu): Mykwa przy ulicy Włodkowica 9 we Wrocławiu – przestrzeń zapomniana – przestrzeń odzyskana.
 • Agata Rybińska (Uniwersytet Wrocławski): Mykwa niechciana – mykwa zapomniana? – mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?
 • Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski): Przepisy prawne dotyczące mykw w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ich egzekwowanie na przykładzie powiatu włocławskiego

V sesja (prowadzi Lara Lempertiene)

 • Bella Szwarcman-Czarnota (Stowarzyszenie „Midrasz”): Źródło Miriam w Torze i literaturze midraszowej
 • Aleksandra Przezedziecka-Kujałowicz (Instytut Badań Literackich PAN): Nowe rytuały związane z mykwą. O feministycznym podejściu do tradycji rytualnego oczyszczenia
 • Anna Wiatr: Brud i ‘oko patrzącego’. Żydowski feminizm wobec przepisów ablucji kobiet
 • Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Jona w paszczy ryby. Genderowe refleksje nad wodą

Zamknięcie i podsumowanie konferencji