X KONFERENCJA 2013

Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003). Dzieło, inspiracje, kontynuacje

Plakat konferencji Jerzy Woronczak – 2013

PROGRAM KONFERENCJI : 23-24 kwietnia 2013

 • dr Agnieszka Jagodzińska (UWr) – otwarcie konferencji i wystawy
 • dr Luiza Rzymowska (UWr), dr Jan Paweł Woronczak (BUWr): Zainteresowania naukowe Prof. Jerzego Woronczaka – próba systematyzacji

Sesja I: CMENTARZE ŻYDOWSKIE – MACEWY – EPITAFIA

 • WPROWADZENIE: prof. Marcin Wodziński (UWr): Rozwój badań sepulkralnych w Polsce
 • dr hab. Andrzej Trzciński (UMCS): Od Lublina do Lublina. Stary kirkut w Lublinie – studium przypadku w badaniach cmentarzy żydowskich
 • dr Agata Rybińska (UMCS): Wrocławski cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej – etapy badań i perspektywy badawcze
 • dr Jan Paweł Woronczak (BUWr): Od Białej do Mikulova – badanie cmentarzy żydowskich 1981—2012

Sesja II: ŹRÓDŁA JIDYSZOWE W BADANIACH KULTUROZNAWCZYCH I HISTORYCZNYCH

 • WPROWADZENIE dr Joanna Lisek (UWr): Od poezji polsko-żydowskiej do feminizmu żydowskiego. Jidyszowe „córki” Profesora Woronczaka
 • dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH): Materiały jidyszowe w zasobach Żydowskiego Instytutu Historycznego
 • mgr Izabela Olejnik (UWr): Źródła jidyszowe w badaniach nad historią żydowskiego osadnictwa w miastach (na przykładzie Łodzi)
 • mgr Anna Kałużna (UWr): Źródła jidyszowe w badaniach dotyczących teatru żydowskiego

Sesja III: NARZĘDZIA STATYSTYCZNE W ANALIZIE TEKSTU

 • WPROWADZENIE: prof. Irena Kamińska-Szmaj (UWr): Filolog-statystyk. Jerzy Woronczak jako prekursor badań ilościowych w humanistyce
 • prof. Adam Pawłowski (UWr), dr Maciej Eder (IJP PAN, Kraków): Analiza ilościowa struktur sekwencyjnych w „Kronice Dalimila”
 • dr Marek Maziarz (PWr): Zastosowanie dwóch miar bogactwa słownictwa Profesora Woronczaka w modelowaniu przystępności tekstów prasowych
 • mgr Aleksandra Pawlikowska (UWr): Metody stylometryczne w analizie dyskursu

Sesja IV: W KRĘGU LITERATURY ŚREDNIOWIECZNEJ I RENESANSOWEJ

 • WPROWADZENIE: dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr (UWr): Badania łacińskojęzycznej literatury polskiej w prowadzonej przez Profesora Woronczaka Pracowni Historii Literatury Średniowiecznej IBL PAN
 • prof. Jacek Wójcicki (IBL PAN): Sejmowy Kochanowski – studium przypadku
 • dr Adam Poznański (UWr): Średniowieczna exhortatio wrocławskiego dominikanina Macieja Hayna
 • dr Magdalena Wolf (UWr): Średniowieczna legenda polska w „De gentibus septentrionalibus” Olausa Magnusa

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Agnieszka Jagodzińska, Zakład Studiów Żydowskich, IFP, UWr
 • Irena Kamińska-Szmaj, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, IFP, UWr
 • Joanna Lisek, Zakład Studiów Żydowskich, IFP, UWr
 • Teresa Szostek, Zakład Filologii Nowołacińskiej, ISKŚiO, UWr
 • Jan Paweł Woronczak, BUWr
 • Koordynator prac komitetu: Agnieszka Jagodzińska
 • Współpraca: Lidia Jerkiewicz, Tomasz Duda

Konferencji towarzyszy wystawa Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003). Życie, dzieło, inspiracje, którą będzie można obejrzeć w holu głównym na parterze IFP.

PROGRAM (PDF)