KONFERENCJA 2015

KULTURA KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W XIX I XX W.

XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna 21–22 kwietnia 2015 r.

Wykład otwierający

 • Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski): Chrześcijańskie książki żydowskie? Na marginesie rozważań ontologicznych

TYPOLOGIA (prowadzi Joanna Lisek)

 • Evita Wiecki (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium): Nowość na rynku książki? Podręczniki do nauki języka żydowskiego na początku XX wieku
 • Monika Biesaga (Uniwersytet Jagielloński): Hantbuch far bibliotekn (1929) – podręcznik dla żydowskich bibliotek robotniczych
 • Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie): Prasowe księgi jubileuszowe – uwagi wstępne
 • Agata Rybińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Religijne książki niemieckojęzycznych Żydówek a akulturacja językowa

OBRAZ, KSIĄŻKA, KOLEKCJE (prowadzi Aneta Firlej-Buzon)

 • Małgorzata Stolarska-Fronia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Das schöne jüdische Buch”. Żydowska ilustracja ekspresjonistyczna w publikacjach wydawnictwa Fritz Gurlitt
 • Dagmara Budzioch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Mordechaj Sofer (Marcus Donath) – twórca i ilustrator książek żydowskich w XIX-wiecznej Nitrze
 • Aleksandra Mazurkiewicz-Kopyść (Muzeum Historii Żydów Polskich): Żydowscy właściciele książek – badania proweniencyjne w oparciu o znaki własnościowe
 • Lara Lempert (Uniwersytet Wileński; Biblioteka Narodowa Litwy): Filantropia a książka żydowska – Matas Straszun i jego dziedzictwo

RUCH WYDAWNICZY I DYSTRYBUCJA KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ (prowadzi Anna Migoń)

 • Magda Sara Szwabowicz (Uniwersytet Warszawski): Książka hebrajska (świecka) w Polsce międzywojennej – inicjatywy wydawnicze i dystrybucja
 • Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński (Uniwersytet Warszawski): Judaika na współczesnym rynku antykwarycznym w Polsce
 • Izabela Olejnik (Uniwersytet Wrocławski): Ludzie i instytucje książki żydowskiej w przemysłowej Łodzi
 • Monika Jaremków (Uniwersytet Wrocławski; Zakład Narodowy im. Ossolińskich): Wydawcy przekładów hebrajskiej i jidyszowej literatury pięknej na język polski w latach 1918–2014

KSIĄŻKI W CZASIE ZAGŁADY, ZAGŁADA KSIĄŻEK (prowadzi Joanna Nalewajko-Kulikov)

 • Weronika Romanik (Uniwersytet Warszawski): Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią Czterdzieści dni Musa Dah w kontekście żydowskiego ruchu oporu
 • Andrzej Mężyński (profesor emeritus, Uniwersytet Wrocławski): Książki w getcie warszawskim, 1942–1943–1945
 • Katarzyna Liszka (Uniwersytet Wrocławski): Wokół pojęcia libricide. O obowiązku pamięci w świecie książek bez ludzi i ludzi bez książek

SESJA PODSUMOWUJĄCA

PROGRAM KONFERENCJI w PDF