8.06.2020

Dwa granty NCN dla pracowników Katedry Judaistyki

Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom zdobycia funduszy na badanie naukowe.

Dr. Wojciech Tworek uzyskał grant NCN na lata 2020-2023 w ramach konkursu Sonata 15 na projekt pt. „Mistyka i nowoczesność: ruch Chabad-Lubawicz w międzywojniu.” W ramach projektu będę badał strategie modernizacyjne Chabad w II Rzeczpospolitej i ich wpływ na doktrynę, praktyki i organizację społeczną ruchu.

Prof. Marcin Wodziński otrzymał czteroletni grant NCN na projekt pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności.” Głównym zadaniem projektu jest odpowiedź na pytanie o interakcje między oświeceniem polskim i żydowskim oraz ocena, jak te interakcje wpływały na obie strony i co to znaczyło dla ich drogi do nowoczesności. W ramach niniejszego projektu zamierzam zbadać, w jaki sposób polscy i żydowscy przedstawiciele Oświecenie współdziałali, jakie były ich podobieństwa, wpływy i postawy wobec siebie. Zapytam też o możliwy wpływ polskiego kontekstu na kształt haskali w Polsce oraz o cechy charakterystyczne, jakie dzięki temu wpływowi polska haskala uzyskała. Podobnie, zapytam o rolę haskali w kształtowaniu podstawowych idei i planów reform polskiego Oświecenia.