12.04.2023

Ogłaszamy nabór na stypendia licencjackie i magisterskie im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr letni 2022/2023.

Termin składania wniosków: do 25 kwietnia 2023.

Pełne informacje i regulamin dla stypendiów licencjackich podajemy tu:.

Pełne informacje i regulamin dla stypendiów magisterskich podajemy tu: