KONFERENCJA 2009

Konwersja a Żydzi

6-7 MAJA : Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, Sala Nehringa (parter)

Sesja otwierająca. Prowadzenie: Agnieszka Jagodzińska

 • Jakub Goldberg (Hebrew University, Jerozolima): Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów polskich

Sesja I Prowadzenie: Marcin Wodziński

 • Adam Kaźmierczyk (Uniwersytet Jagielloński): Konwersja, jihus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku
 • Przemysław Zarubin (Uniwersytet Jagielloński): Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie
 • Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński): „Micwa haba’a ba’awera” – konwersja jako obowiązek religijny w sabataizmie i frankizmie.
 • Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny): Apostaci mimo woli

Sesja II Prowadzenie: Jan Doktór

 • Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski): Aparat państwowy i mechanizm konwersji Żydów w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • Tomasz Duda (Uniwersytet Wrocławski): Miejsce konwersji w programie masowej integracji Henryka Nusbauma
 • Anna Landau-Czajka (Polska Akademia Nauk): Zdrajcy, mechesi, wychrzci, Polacy? Konwersja w oczach asymilowanych i akulturowanych Żydów w okresie międzywojennym
 • Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki): Nawróceni? Konwertyci w wybranych polskich powieściach popularnych przełomu XIX i XX wieku

Sesja III

 • Icchak Rapoport (Gmina Żydowska we Wrocławiu): O konwersja na judaizm i z judaizmu. Perspektywa halachiczna
 • Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski): O „konwersji” na chasydyzm
 • Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski): Religia uniwersalna zamiast chrześcijańskiej? Ludwik Zamenhof a „kwestia żydowska”
 • Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk): „I z własnej woli sam się zbaw!” Komunizm jako forma konwersji Żydów

Sesja IV

 • Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Od żydowskiego papieża do Sprawiedliwego Prozelity. Funkcja motywu konwersji w piśmiennictwie jidysz
 • Michał Marciak (Uniwersytet Jagielloński, Leiden University): Izates z Adiabeny jako drugi Józef. Konwersja domu królewskiego z Adiabeny między legendą a historią
 • Jerzy Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie): O dwóch igłach, dziewięciu chrzestnych i królu kolei żelaznej. Typy konwersji mazurskich Żydów na chrześcijaństwo
 • Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński): Przemilczane zmiany. Konwersje wśród krakowskich Żydów w XX wieku.

Imprezy towarzyszące:

 • Zwiedzanie wystawy Jidiszer Jiszew in Niderszlezje – Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku (1945-1949) w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego – oprowadza Joanna Lisek