KONFERENCJA 2017

Jidyszowe egodokumenty jako źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych

Sobota 10 czerwca 2017

 1. Egodokumenty a problemy genologii. Prowadzenie: Magdalena Ruta
  1. Magdalena Sitarz, Andrzej Pawelec Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i jego narodu
  2. Joanna Lisek Rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem
  3. Izabela Olejnik Reportaż jako egodokument? Rozważania nad „Szkicami z 1939 r.” Izraela Rabona

Niedziela, 11 czerwca 2017

 1. Egodokumenty: wyzwania interpretacji. Prowadzenie: Marcin Wodziński
  1. Ewa Geller Granice filologicznej interpretacji dokumentów osobistych
  2. Agnieszka Żółkiewska Prawda, zmyślenie i przemilczenie. Problem wartości poznawczej jidyszowych egodokumentów z okresu Zagłady na przykładzie dziennika Hillela Seidmana oraz wspomnień Jonasa Turkowa
  3. Justyna Lisak I wojna światowa w świetle ksiąg pamięci jako egodokumentu
 2. Lektury autobiografii. Prowadzenie: Bella Szwarcman-Czarnota
  1. Monika Adamczyk-Garbowska Dokument i fikcja w powieści autobiograficznej. Na tropach podróży do Polski Jakuba Glatsztejna latem 1934 r.
  2. Agnieszka Legutko. Trop babki w jidyszowych egodokumentach: genderowe odczytanie żydowskich autobiografii
 3. Listy: oficjalność i intymność. Prowadzenie: Eleonora Bergman
  1. Anna Szyba Korespondencja studentów seminarium nauczycielskiego z dyr. Abrahamem Gołombem jako źródło do badań nad szkołami CISZO
  2. Karolina Szymaniak Korespondencja intymna Racheli Auerbach – pytania i problemy
  3. Anna Rozenfeld Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950-58 jako przykład egodokumentów
 4. Egodokumenty i historia codzienności. Prowadzenie: Joanna Nalewajko-Kulikov
  1. Dariusz Dekiert Memuarn fun Lejbl – pamiętnik czerwonego chasyda
  2. Agnieszka Ilwicka ”Miłość na ruinach” – historia mówiona, gender a praktyki życia codziennego