KONFERENCJA 2017

Jidyszowe egodokumenty jako źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych

Sobota, 10 czerwca 2017

Egodokumenty a problemy genologii. Prowadzenie: Magdalena Ruta

 • Magdalena Sitarz, Andrzej Pawelec Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona jako forma autobiografii poety i jego narodu
 • Joanna Lisek Rękopisy Broni Baum, czyli kiedy wiersz staje się egodokumentem
 • Izabela Olejnik Reportaż jako egodokument? Rozważania nad „Szkicami z 1939 r.” Izraela Rabona

Niedziela, 11 czerwca 2017

Egodokumenty: wyzwania interpretacji. Prowadzenie: Marcin Wodziński

 • Ewa Geller Granice filologicznej interpretacji dokumentów osobistych
 • Agnieszka Żółkiewska Prawda, zmyślenie i przemilczenie. Problem wartości poznawczej jidyszowych egodokumentów z okresu Zagłady na przykładzie dziennika Hillela Seidmana oraz wspomnień Jonasa Turkowa
 • Justyna Lisak I wojna światowa w świetle ksiąg pamięci jako egodokumentu
Lektury autobiografii. Prowadzenie: Bella Szwarcman-Czarnota
 • Monika Adamczyk-Garbowska Dokument i fikcja w powieści autobiograficznej. Na tropach podróży do Polski Jakuba Glatsztejna latem 1934 r.
 • Agnieszka Legutko Trop babki w jidyszowych egodokumentach: genderowe odczytanie żydowskich autobiografii

Listy: oficjalność i intymność. Prowadzenie: Eleonora Bergman

 • Anna Szyba Korespondencja studentów seminarium nauczycielskiego z dyr. Abrahamem Gołombem jako źródło do badań nad szkołami CISZO
 • Karolina Szymaniak Korespondencja intymna Racheli Auerbach – pytania i problemy
 • Anna Rozenfeld Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950-58 jako przykład egodokumentów

Egodokumenty i historia codzienności. Prowadzenie: Joanna Nalewajko-Kulikov

 • Dariusz Dekiert Memuarn fun Lejbl – pamiętnik czerwonego chasyda
 • Agnieszka Ilwicka ”Miłość na ruinach” – historia mówiona, gender a praktyki życia codziennego