28.04.2020

Judaistyka dalej zdalnie

Zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużone do 24 maja br.

Zajęcia online prowadzone w Katedrze Judaistyki na studiach I i II stopnia będą kontynuowane zgodnie z wcześniejszym wykazem dostępnym tu.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UWr nr 53/2020 z dn. 28.04.2020 r. tu oraz obwieszczeniem z dn. 28.04.2020 r. tu.